Úplata za vzdělání ve školní družině

Výše úplaty
1. Výši úplaty stanoví ředitel základní školy vždy na období školního roku a zveřejní ji na informační tabuli základní školy nejpozději
    do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí žáka v průběhu školního roku oznámí ředitel základní školy
    stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí žáka.

2. Měsíční výše úplaty je stanovena:150 Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

 Placení úplaty
1. Úplatu platí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného do školní družiny.

2. Úplata je vybírána za období, ve kterém je žák zařazen ve školní družině, třikrát ročně, a to za období září – prosinec (600,- Kč),
    za období leden – březen (450,- Kč), za období duben – červen (450,- Kč).

3. Pokud bude žák ve školní družině pobývat celý týden pouze do 14.00, bude úplata snížena 1000, - Kč za školní rok (400, - Kč +
    300, - Kč + 300,-Kč).

4. Úplata je splatná v hotovosti v základní škole do 30. 10., do 31. 1 a do 31. 3.

5. Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí plátce  penále ve výši 50 % dlužné částky.

6. Vybraná úplata včetně penále se stane součástí rozpočtu školy. 

 

 

 

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace