Základní informace

Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona Parlamentu České republiky č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Úplný název povinného subjektu.

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní škola, Horní Maršov, okres Trutnov byla zřízena jako příspěvková organizace obce Horní Maršov k 1. 1. 1994.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů u školy

Základní škola IZO: 049 290 266, jejíž činnost vykonává právnická osoba:
Základní škola, Horní Maršov, okres Trutnov, 
identifikátor právnické osoby: 600 101 975, IČ: 49 290 266, 
právní forma: příspěvková organizace, 
adresa: 542 26 Horní Maršov 89 
s účinností od 1. 1. 2006 o zapsání do školského rejstříku.

Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
79-01-C/001 Základní vzdělání

1. 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. 
a u právnické osoby s názvem Základní škola, Horní Maršov, okres Trutnov 
identifikátor právnické osoby: 600 101 975, IČ: 49 290 266,

s účinností od 1. 1. 2006 o zápisu do školského rejstříku název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov.

Škola je školským zařízením poskytující služby a vzdělávání.

Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 61/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov vykonává činnost základní školy a mateřské školy. Jejím hlavním účelem je výchova a vzdělávání žáků.

Škola rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace