Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů, z platných hygienických předpisů (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb., nařízení EP a Rady č. 852/2004).        

   Školním stravováním se rozumí společné stravování dětí, které navštěvují MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ a MŠ. Školní stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a finančním normativem na nákup potravin. Při přípravě pokrmů v jídelně se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování.    

   Škola vede evidenci a účtuje podle zvláštních předpisů. Strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s tímto vnitřním řádem školní jídelny a také s aktuálním jídelním lístkem na webových stránkách školy, na nástěnce ve školní jídelně a v prvním patře školy.

   Chování ve školní jídelně se řídí školním řádem. Žáci odkládají své věci do skříněk nebo do školní družiny, jsou povinni si před jídlem umýt ruce, při odběru hlavního jídla použít čipovou kartu a ve školní jídelně se chovat tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužákům. Během oběda dodržují zásady společenského chování. Bezpečnost žáků zajišťují učitelé podle rozvrhu dozorů. Případné hygienické a technické problémy hlásí žáci dozorujícímu učiteli, ten potom informaci předává vedoucí ŠJ nebo vedení školy.

Děti z MŠ přicházejí do školní jídelny a odcházejí z ní pod dozorem učitelek. Polévku nalévají učitelky MŠ, děti si samy chodí pro hlavní jídlo (popř. s dopomocí učitelky).

Výdej obědů probíhá od 11. 10 do 13. 20. Pouze ve čtvrtek do 12.30.

   Mimořádný úklid školní jídelny v době výdeje zajišťuje paní uklizečka.        

   Podle § 4, odst. 9 si může žák nebo jeho zákonný zástupce odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci), a to do vlastních nádob.

V případě zjištění neoprávněného odběru oběda, bude rodičům zaslána faktura na úhradu takto odebraných obědů v hodnotě 55,-Kč/ za 1 oběd. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje náhrada.

Zaměstnanec nemá nárok na oběd v době nemoci a v době dovolené. Zaměstnanci si mohou oběd odebrat v případě, že odpracují alespoň 3 hodiny (viz Zákoník práce).

Dále si mohou po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou školy ve výjimečných případech (nevolnost, odchod k lékaři) odebrat oběd do vlastních nádob mimo dobu výdeje.

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace