Provoz školní družiny

Provozní doba ŠD:
PO 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ÚT 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ST 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ČT 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

PÁ 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

Místnost ŠD je učebna v přízemí školy.

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, Modrý sál, tzv. Pohádkový sál, počítačovou učebnu, školní hřiště a popř. i uvolněné učebny.

Počet oddělení: 1
Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, a to od 1. ročníku výše.

Docházka do ŠD
Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.30 do 7.00 hod..

V odpoledním provozu vstupují žáci do ŠD od 11.10 do 12.20 hod..

Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka.

Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.

3.8. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů). Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka k dispozici služební mobilní telefon. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií.

 

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace