Provoz školní družiny

Provozní doba ŠD:
PO 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ÚT 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ST 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

ČT 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

PÁ 6.30 - 7.10 , 11.10 - 16.00 hod.

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

Místnost ŠD je učebna v přízemí školy.

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, Modrý sál, tzv. Pohádkový sál, počítačovou učebnu, školní hřiště a popř. i uvolněné učebny.

Počet oddělení: 1
Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, a to od 1. ročníku výše.

Docházka do ŠD
Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.30 do 7.15 hod..

V odpoledním provozu vstupují žáci do ŠD od 11.10 do 12.20 hod..

Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.

Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka.

Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.

Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů). Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka k dispozici služební mobilní telefon. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace