Základní informace

Název: Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov

Zřizovatel: Obec Horní Maršov

Adresa školy: Malá ulička 89, 542 26 Horní Maršov

Ředitelka školy: Mgr. Eva Hloušková

Telefon: 499 874 173

E-mail: skola@zshornimarsov.cz

 Zástupce ředitelky pro MŠ: Bc. Alice Havlíková, logopedická asistentka

Telefon: 604 546 887

E-mail: ms.hornimarsov@ seznam.cz

             alice.havlikova@zshornimarsov.cz

Učitelé: 1. třída Motýlci -  Zuzana Bílá, Dis,  Sára Neumanová

             2. třída Ježečci - Bc. Alice Havlíková, Jana Kenisová

Provoz školy: 6.30 – 16.30 hod.

Počet tříd: 2

Mateřská škola se nachází v obci Horní Maršov. Obklopují ji tři hory - Světlá hora, Stará hora a pohoří Rýchor. Je to krásné prostředí východních Krkonoš. Horním Maršovem protéká řeka Úpa, která kopíruje naši budovu. Pobyt ve volné přírodě umožňuje dětem vyrůstat ve zdravém prostředí v blízkosti chráněného území Krkonošského národního parku. Čistý vzduch, příroda a scenérie okolních kopců a hor skýtá malebné prostředí. 

Prostory pro děti mateřské jsou v přízemí budovy ZŠ.  Mateřská škola funguje jako dvoutřídní s celodenním provozem od 6.30 – 16.30 hod. Kapacita je stanovena pro 50 dětí. Třídy jsou heterogenní. Každá třída má společnou třídu s hernou. Ložnice je samostatná a společná pro obě třídy.  Třída Motýlků je věkového složení dětí od 3 – 4let a třída Ježečků je od 4 – 6 let. O děti pečují 4 kvalifikovaní učitelé. Úklid zajišťuje paní uklízečka ze základní školy. Jídelnu máme společnou se ZŠ. V blízkosti budovy je zahrada s pískovištěm a herními prvky, která je oplocena a uzamčena.

Pracujeme se ŠVP PV s názvem Krakonošova zahrádka poznání. Děti tak získávají přirozenou cestou poznatky o přírodě, a to již od raného dětství. Můžeme s dětmi vše pozorovat přímo v reálném prostředí a vnímat proměny přírody ve všech čtyřech ročních obdobích. Příroda se tak stává neoddělitelnou součástí života dětí.

Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností a dovedností.

Personál školy je laskavý a vytváří tak podnětné prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně a bezpečně.

Rodičům nabízíme spolupráci, kdy se mohou zapojovat do našich akcí a činností. Máme zájem o jejich podněty i připomínky. Adaptaci dětí přizpůsobujeme jejich potřebám a individualitě dětí.

Nabízíme standartní a nadstandartní péči: Logopedickou prevenci, angličtinu, hudební kroužek s prvky logopedické prevence. Jsme zapojeni do projektu Děti na startu. Účastníme se předplaveckého výcviku v Trutnově. S dětmi slavíme všechny důležité svátky během roku. Pořádáme poznávací výlety do okolí. Akce pro rodiče s dětmi. Kulturní programy pro občany obce (Vítání občánků, zpívání u vánočního stromu). Spolupracujeme se ZŠ (divadla, výlety) a s ekologickým střediskem SEVER (přírodovědné akce, besedy). Naše mateřská škola je zapojena do státního programu EVVO, projektu sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „ MRKVIČKA“.  

 ŠVP - MŠ

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace