Koncepce MŠ

Filozofií všech zaměstnanců naší mateřské školy je vést děti k samostatnosti, rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí, lásku k lidem a k přírodě. Respektujeme osobní individuality jednotlivých dětí. Vytváříme láskyplné a podnětné prostředí rodinného typu a prostředí založeného na vzájemné důvěře, úctě a spolupráci mezi všemi v mateřské škole.

Mateřská škola je místem, kde se děti učí kamarádství a přátelství. Učíme děti přijímat se navzájem, spolupracovat, pomáhat si, učit se prosazovat své zájmy, ale respektovat druhého kamaráda. Pomáháme dětem najít si své místo mezi ostatními vrstevníky. Učíme je poznávat, přemýšlet, tvořit a radovat se. Nabízíme dětem dostatek volného pohybu.

Hlavním záměrem je vzdělávání dětí přirozenou cestou, tzn. prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností a experimentů, rozvíjíme fantazii a představivost. Přejeme si, aby děti odcházely se zajímavými prožitky a těšily se na další den v mateřské škole.

V průběhu předškolního vzdělávání vytváříme u dětí základy celoživotního vzdělávání podle jejich individuálních schopností. Ve své práci využíváme smyslové vnímání jako základ přirozeného poznávání a pochopení živé i neživé přírody. Řízené a spontánní aktivity jsou vyváženě zařazované do denního režimu. Pracujeme ve skupinách, ve dvojicích, individuálně i kolektivně. Cíle plníme praktickými činnostmi a prožitky dětí.  K naplnění cílů využíváme prostory školy, zahrady, pobytu v přírodě, ale i v obci. Snažíme se naučit děti žít v sounáležitosti s přírodou a chránit ji.

Věříme, že když budou v mateřské škole spokojené děti, budou spokojeni i jejich rodiče a následně i my zaměstnanci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace