Události ZŠ

starší události

ZŠ a MŠ Horní Maršov

V tomto roce dochází do základní školy 85 dětí, z toho jsme 1. září přivítali 11 nových prvňáčků. Vyučuje se celkem v sedmi třídách, protože z důvodu malého počtu žáků jsou tentokráte spojeny 2. a 5. třída a 3. a 4. třída . Náš učitelský sbor se rozšířil pouze o asistentku pedagoga.
Žákům naší školy nabízíme:
- výuku v nové, moderní budově s kvalitně vybavenými učebnami, zejména interaktivní tabule, interaktivní učebnice,   
  dataprojektory  aj.
- nadstandardně vybavenou učebnu výpočetní techniky s neomezeným přístupem k internetu a širokou nabídkou   
  výukových programů,
- využití sportovního areálu i mimo výuku,
- pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti (vybavená keramická dílna s pecí, kroužek železničních modelářů,
  sportovní a  florbalový kroužek, výtvarnýkroužek,  počítačové kroužky, mineralogický kroužek, fotografický kroužek,
  dramatický, kroužek angličtiny, ruštiny, kroužek mikrospokování…).
Byli jsme zapojeni v projektu Putování prostorem a časem, který je pokračováním již skončeného projektu Krkonoše vnitřní a vnější.
V naší škole je věnována mimořádná péče dětem s vývojovými poruchami učení, nabízíme i nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče.
Začátek vyučování je upraven tak, aby navazoval na příjezd autobusů hromadné dopravy.

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace