Projektový den "Stavitel města"

20. 10. 2022

Projektový den „Stavitel města“

Projektový den byl zaměřen na polytechnickou výchovu, z nabídky MTU jsme vybrali program Stavitel města. Celý program jsme realizovali v Pohádkovém sále budovy ZŠ a MŠ Horní Maršov. 

Spolupráce odborníka a pedagogů MŠ probíhala dle vzájemné domluvy. Učitelky pomáhaly dětem při pracích ve skupinách, řídily pohybové aktivity venku a připravily diplomy. Děti musely přemýšlet o úkolech, spolupracovat s kamarády, pracovat samostatně.

Střídali jsme hry řízené s hrami spontánními. Využívali jsme pohybové, konstruktivní a kognitivní aktivity.

Na začátku projektového dne jsme se seznámili s odborníkem, paní Čáslavskou. Projektového dne se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. Děti nejprve pojmenovávaly obrázky s dopravními značkami a piktogramy sloužícími k pojmenování jednotlivých budov, poté ve 4 skupinách skládaly podle plánku puzzle se silnicemi a křižovatkami. Spojením čtyř plánků vzniklo město, které si děti pojmenovaly.  Následně se děti věnovaly konstruktivní stavbě budov a jejich umístění k obrázkům (nemocnice, hasiči, restaurace, divadlo).

Své z lega postavené modely představily spolužákům, kteří se mohli ptát na to, co je zajímá. Po venkovních pohybových aktivitách na hřišti obdržely děti diplomy.

Děti se učily spolupracovat, vyslechnout si jiný názor, radily si při výtvarném projevu. Učily se prezentovat své postupy a stát si za svým rozhodnutím, musely reagovat na všetečné otázky spolužáků. Také si rozvíjely poznatky o stavbě budov a práci s mapou (propojení s prvoukou, přírodovědou a matematikou).

                    Mgr. Helena Kaufmannnová a Mgr. Petra Libřická

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace