Cesta do budoucnosti aneb učíme se pracovat s moderními aplikacemi

3. 12. 2019

Cílem našeho projektu je vybavit alespoň jednu třídu tablety s výukovou softwarovou aplikací. Vzhledem k tomu, že jsme se v letech 2015/16 účastnili projektu Dotykem ke vzdělávání, který byl zaměřen na pedagogy a jejich práci s moderními technologiemi, zejména na přípravu výukových materiálů. Většina z nich této zkušenosti využívá a nyní bychom chtěli propojit práci učitele s prací žáků ve třídě. Doufáme, že to povede k rozvoji jejich informačních dovedností a k efektivní práci s informacemi. Dále věříme, že tato forma výuky obohatí některé vyučovací hodiny a naučí žáky nejen samostatné práci, ale i vzájemné skupinové práci (ať už o by se jednalo o koordinaci práce ve skupině, splnění jednotlivých úkolů a prezentaci výsledků pomocí moderní technologie). V první fázi bychom zavedli tento způsob výuky zejména na 2. stupni, a to především v přírodovědných předmětech, jako jsou chemie, fyzika, přírodopis, a v cizích jazycích (němčina a angličtina). Pokud se toto osvědčí, rozšířili bychom práci i na humanitní předměty, ale i na 1. stupeň, a to do hodin informatiky, vlastivědy a přírodovědy. Výstupem tohoto projektu by měly být výukové materiály, které by mezi sebou sdíleli jednotliví vyučující (podle toho, jaké předměty v daném školním roce učí). K zvážení a k možnému vyzkoušení by bylo i propojení některých předmětů a příprava projektového dne, během kterého by v roli vyučujících byli žáci vyšších ročníků.

V současné době s nimi pracuje zejména paní učitelka Halířová a pan Stránský. Tvoří kvízy a testy, které mají žáci stažené do tabletů. Zároveň se využívají při zájmové činnosti, konkrétně na kroužku „Malý chemik“, kdy si žáci natáčejí své pokusy a pak hodnotí, zda se jim povedl či nikoliv.

Práce s tablety je teprve v počátku, ale doufám, že se stane součástí výuky v mnohem širším měřítku.

Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

                                      Mgr. Eva Hloušková

 Podpořeno Královéhradeckým krajem

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace