Informace pro žáky 9. tříd a jejich zákonné zástupce

5. 5. 2020

Dotazník pro rodiče

Žáci 9. třídy mohou od 11. 5. 2020 navštěvovat školu, zejména za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtka od 7.30 do 11.10, a to pouze v předmětech Český jazyk a Matematika. Tyto předměty již nebudou vyučovány v rámci on – line výuky.

Žáci, kteří nebudou docházet do školy, obdrží každý týden úkoly, které musí odevzdat.

V případě výuky chemie a angličtiny dojde k přerušení do doby přijímacích zkoušek. Bude zasílána pouze domácí příprava, stejně jako před zahájením on-line výuky. Pravidla pro odevzdávání zůstávají stejná.

První týden od 11. – 15. 5. nebude zajištěno stravování ve školní jídelně, od 18. 5. již ano. Bude ale nutné žáky přihlásit.

1.    Po otevření školy pro 9. třídu bude můj syn ZŠ navštěvovat:

a)    ANO

b)   NE

2.    V případě, že ANO, bude docházet od 18. 5. na oběd:

a)      ANO

b)      NE

Rodiče musí před nástupem do ZŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení (viz příloha).  Lze ho i stáhnout z webových stránek, vytisknout a vyplnit doma, nebo vyzvednout ve škole (tel. 603 950 358) a vyplnit před nástupem dítěte do MŠ.

VAŠE ODPOVĚĎ MUSÍ BÝT ZASLÁNA DO 7. 5.

Po 11. 5. nelze složení skupin měnit.

Provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace