Informace pro žáky 1.stupně a jejich zákonné zástupce

5. 5. 2020

Dotazník pro rodiče

Žáci 1. stupně mohou od 25. 5. 2020 navštěvovat školu.

Výuka bude probíhat od pondělí do pátka od 7.30 do 11.10, popř. 12.05. Začátek a konec výuky bude uzpůsoben jednotlivým skupinám tak, aby se nepotkávaly ve společných prostorách. To znamená, že 1. skupina začne v 7.30, 2. skupina v 7.45 a 3. skupina v 8.00. Odpoledne bude zajištěna školní družina do 16.00. Ranní družina nebude poskytována.

V případě, že žák nebude navštěvovat školu, zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí řediteli školy. Pro tyto žáky bude zasílána pouze domácí příprava, stejně jako před zahájením on-line výuky. Pravidla pro odevzdávání zůstávají stejná.

1.    Po otevření školy bude moje dcera/můj syn ZŠ navštěvovat:

a)    ANO

b)   NE

2.    V případě, že ANO, bude docházet do ŠD:

a)      ANO

b)      NE

Rodiče musí před nástupem do ZŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení (viz příloha).  Lze ho i stáhnout z webových stránek, vytisknout a vyplnit doma, nebo vyzvednout ve škole (tel. 603 950 358) a vyplnit před nástupem dítěte do MŠ.

VAŠE ODPOVĚĎ MUSÍ BÝT ZASLÁNA DO 18. 5.

Po 25. 5. nelze složení skupin měnit.

PŘESNÉ INFORMACE VČETNĚ ROZVRHU OBDRŽÍ RODIČE PO 18. 5., KDY BUDE ZNÁM PŘESNÝ POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU DO ŠKOLY DOCHÁZET.

Pravidla provozu školy

Čestné prohlášení

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace