Aktuální informace z MŠMT - 9. 10.

8. 10. 2020

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy.

Ve dnech 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny.

Prosím o odhlášení obědů na 26. - 27. 10. 2020, podzimní prázdniny jsou odhlášeny automaticky.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

U 1. stupně základních škol  se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
Pokud jde o zájmové kroužky, nebudou probíhat v tomto období pouze kroužky sportovní.

U 2. stupně základních škol  se stávající režim pro naši školu nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění). Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách nevidím důvod k rozdělení, MŠMT uvádí, že "Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd, počtu vytvořených skupin na výuku cizích jazyků, volitelných předmětů apod.".

e- rouška 

e - rouška - 1

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace