Základní informace

Naše mateřská škola stojí centru obce, uprostřed nádherné přírody, na kterou se ve svém ŠVP zaměřujeme.

Prostory pro děti se nacházejí v  přízemí budovy ZŠ. Školní jídelna je společná se ZŠ. Mateřská škola funguje jako dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí. Provozní zaměstnankyni máme jednu (uklízečku), která současně uklízí i v ZŠ.

Tři pedagogické pracovnice se dětem věnují v průběhu celého pobytu. Přijímáme děti od dvou do šesti let. Na budovu navazuje nově zrekonstruovaná zahrada, s pískovištěm a herními prvky. Pískoviště je zakryté sítí, zahrada je oplocena a uzamčena. Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.30.

Pracujeme podle školního rámcového programu. Nabízíme standartní a nadstandartní péči o všechny děti (plavecký výcvik pro předškoláky, hru na flétnu a lyžařský výcvik pro 2. třídu, kroužek anglického jazyka, sportovní školičku, návštěvy divadel v Janských Lázních, akce pro rodiče s dětmi, kulturní programy pro občany obce). Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností a dovedností. Personál školy je laskavý a vytváří tak podnětné prostředí, aby bylo milým a dětmi oblíbeným a aby se zde cítily šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, informujeme je prostřednictvím nástěnek u vstupu do MŠ a v šatně. Snažíme se s nimi ihned řešit každý vzniklý problém či nedorozumění. Jejich dotazy zodpovídáme průběžně. Rodiče mají možnost vstupu do třídy, herny. Mohou se zapojovat do našich různých akcí a činností. Máme zájem o jejich podněty i připomínky. Adaptaci dětí přizpůsobujeme jejich potřebám a individualitě.

Tradičně spolupracujeme se ZŠ (společné divadelní akce, branný den), s ekologickým střediskem SEVER ( přírodovědné akce, besedy), s místním obecním úřadem (vítání občánků, akce pro důchodce), spolupráce s lékařem v obci (besedy(.

Naše škola je zapojena do dlouhodobého celorepublikového EVVO, projektu sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „ MRKVIČKA“. V této oblasti úzce spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Dále jsme zapojeni do programu Bezpečná školka. Od roku 2015 spolupracujeme se Sportovní školičkou.

Protože jsme horskou školou, začali jsme spolupracovat i s Lyžařskou školou.

ŠVP - MŠ

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace