Základní informace

Naše mateřská škola stojí centru obce, uprostřed nádherné přírody, na kterou se ve svém ŠVP zaměřujeme.

Prostory pro děti se nacházejí v  přízemí budovy ZŠ. Školní jídelna je společná se ZŠ. Mateřská škola funguje jako dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí. Provozní zaměstnankyni máme jednu (uklízečku), která současně uklízí i v ZŠ.

Tři pedagogické pracovnice se dětem věnují v průběhu celého pobytu. Přijímáme děti od dvou do šesti let. Na budovu navazuje nově zrekonstruovaná zahrada, s pískovištěm a herními prvky. Pískoviště je zakryté sítí, zahrada je oplocena a uzamčena. Mateřská škola je v provozu od 6.30 do 16.30.

Pracujeme podle školního rámcového programu. Nabízíme standartní a nadstandartní péči o všechny děti (plavecký výcvik pro předškoláky, hru na flétnu a lyžařský výcvik pro 2. třídu, kroužek anglického jazyka, sportovní školičku, návštěvy divadel v Janských Lázních, akce pro rodiče s dětmi, kulturní programy pro občany obce). Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností a dovedností. Personál školy je laskavý a vytváří tak podnětné prostředí, aby bylo milým a dětmi oblíbeným a aby se zde cítily šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, informujeme je prostřednictvím nástěnek u vstupu do MŠ a v šatně. Snažíme se s nimi ihned řešit každý vzniklý problém či nedorozumění. Jejich dotazy zodpovídáme průběžně. Rodiče mají možnost vstupu do třídy, herny. Mohou se zapojovat do našich různých akcí a činností. Máme zájem o jejich podněty i připomínky. Adaptaci dětí přizpůsobujeme jejich potřebám a individualitě.

Tradičně spolupracujeme se ZŠ (společné divadelní akce, branný den), s ekologickým střediskem SEVER ( přírodovědné akce, besedy), s místním obecním úřadem (vítání občánků, akce pro důchodce), spolupráce s lékařem v obci (besedy(.

Naše škola je zapojena do dlouhodobého celorepublikového EVVO, projektu sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „ MRKVIČKA“. V této oblasti úzce spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky SEVER. Dále jsme zapojeni do programu Bezpečná školka. Od roku 2015 spolupracujeme se Sportovní školičkou. Dále jsme zapojeni do projektu "Děti na startu".

Protože jsme horskou školou, začali jsme spolupracovat i s Lyžařskou školou.

ŠVP - MŠ

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace