Koncepce a vedení tříd

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Náš program je ovlivněn umístěním naší školy v centru přírody.

„FILOSOFIÍ NAŠÍ ŠKOLY JE ROZVÍJENÍ FANTAZIE, PŘEDSTAVIVOSTI, SAMOSTATNOSTI A ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ CESTOU PŘIROZENÉ VÝCHOVY, PĚSTUJEME V NICH LÁSKU K LIDEM A K PŘÍRODĚ. RESPEKTUJEME OSOBNÍ A SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DĚTÍ. NAŠÍM CÍLEM JE DOBŘE PŘIPRAVIT DĚTI PRO VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY."

CÍL NAŠEHO PROGRAMU

Cílem našeho programu je příprava dítěte pro život ve společnosti, v soužití s přírodou. Zabezpečením příjemného a podnětného prostředí harmonicky rozvíjíme duševní a fyzické stránky dítěte, rozvíjení se v právoplatného člena naší společnosti.Individuálním přístupem rozvíjíme poznávání sebe, snahu o poznávání všeho nového.

KONCEPCE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Hlavním záměrem je rozvíjení fantazie a představivosti dětí, vzdělávání dětí přirozenou cestou, tzn. prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, experimentů, řízené a spontánní aktivity vyváženě zařazované do denního režimu.

FORMY, METODY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE, PROSTŘEDKY PLNĚNÍ CÍLŮ

Organizace práce s dětmi je řízená a spontánní. Pracujeme ve skupinách, dvojicích,

individuálně i kolektivně. Cíle plníme pomocí teoretické části, ale hlavně praktickými

činnostmi a prožitkem dětí. Proto využíváme prostory školy, zahrady, pobyt

v přírodě, ale i ve městě. Snažíme se naučit děti žít v sounáležitosti s přírodou, chránit ji.


CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM

Vzdělávací program je maximálně přizpůsoben všem vývojovým, sociálním a emociálním potřebám dětí. Je vázán na individuální potřeby dětí třech věkových skupin. Upravujeme ho dle potřeb dětí na základě prováděné evaluace a dle věkového rozložení třídy. Dítě rozvíjíme prostřednictvím různých činností a aktivit. V našem ŠVP jsou obsaženy všechny vzdělávací oblasti. Celým programem prolíná environmentální výchova. Cíleně se věnujeme grafomotorice.

Každá třída pracuje podle třídního vzdělávacího programu.

Náročnost každé nabídky je upravena vzhledem k věku a schopnostem dětí. Snažíme se pracovat s dětmi v malých skupinkách, individuálně.

Každé téma má předpokládaný časový plán, který se ale upravuje dle potřeb dětí a pedagoga. Součástí našeho programu jsou i environmentální výchova a grafomotorická cvičení.

Důležité odkazy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace