Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 4/10

Datum konání: 15. 11. 2010

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0310 ze dne 6. 10. 2010

2) Návrh rozpočtu školy na rok 2011

3) Různé

 

Přítomni: E. Hloušková, M. Kučerová, D. Nováková, K. Klimešová, T. Ledvinka,                        

               P. Seidelová, J. Kopecká, L. Licek, K. Homolková, hospodářka školy, jako host

Omluveni: J. Kulich

ad1) Školská rada schválila zápis z minulého zasedání s tím, že ředitel školy doplní výroční zprávu o bod Hospodaření školy, kde budou uvedeny příjmy, výdaje a hospodářský výsledek.

Příští výroční zprávy budou vždy obsahovat výše uvedené údaje.

ad2) Rada byla seznámena s návrhem rozpočtu na rok 2011 a neměla k němu připomínek.

Ad3) Předsedkyně rady se rozloučila s panem Ledvinkou, kterému končí mandát, a poděkovala za odvedenou práci. Zároveň seznámila radu s kandidáty do doplňujících voleb.

         Rada se shodla, že požádá zřizovatele, aby snížil počet členů.

    

V Horním Maršově dne 16. 11. 2010

                                                                                                        předseda školské rady
                                                                                                                  Eva Hloušková

 

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75