Základní škola Horní Maršov

Školní jídelna

 Vnitřřád školní jídelny ZŠ a MŠ, přihlašování a odhlašování obědů,ceny stravného

Vnitřní řád vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů, z platných hygienických předpisů.

Školním stravováním se rozumí společné stravování dětí, které navštěvují MŠ, žáků ZŠ a zaměstnanců ZŠ a MŠ. Školní stravování se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a finančním normativem na nákup potravin. Při přípravě pokrmů v jídelně se postupuje podle receptur pokrmů pro školní stravování.

Škola vede evidenci a účtuje podle zvláštních předpisů. Strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s tímto vnitřním řádem školní jídelny a také s aktuálním jídelním lístkem na webových stránkách školy, na nástěnce ve školní jídelně a v prvním patře školy.

Chování ve školní jídelně se řídí školním řádem. Žáci jsou povinni si před jídlem umýt ruce, při odběru hlavního jídla použít čipovou kartu a ve školní jídelně se chovat tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužákům. Během oběda dodržují zásady společenského chování. Bezpečnost dětí zajišťují učitelé podle rozvrhu dozorů.

Výdej obědů probíhá od 11. 10 do 13. 20.

Mimořádný úklid školní jídelny v době výdeje zajišťuje paní uklizečka.

Podle § 4, odst. 9 si může žák nebo jeho zákonný zástupce odebrat oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci), a to do vlastních nádob.

V případě zjištění neoprávněného odběru oběda, bude rodičům zaslána faktura na úhradu takto odebraných obědů v hodnotě 55,-Kč/ za 1 oběd. Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje náhrada.

Zaměstnanec nemá nárok na oběd v době nemoci a v době dovolené. Zaměstnanci si mohou oběd odebrat v případě, že odpracují alespoň 3 hodiny (viz Zákoník práce).

Dále si mohou po dohodě s vedoucí školní jídelny nebo ředitelkou školy ve výjimečných případech (nevolnost, odchod k lékaři) odebrat oběd do vlastních nádob.

Odhlašování a přihlašování stravného:

Stravné se přihlašuje a odhlašuje den předem, nebo ráno do 6.00 hodin, za neodhlášené a neodebrané stravné se neposkytuje náhrada.Odhlášení a přihlášení odběru stravného probíhá na webových stránkách www.strava.cz po zadání čísla školy (5859) a příslušného přihlašovacího jména a hesla.

Stravné hradí zákonní zástupci a zaměstnanci MŠ a ZŠ pouze bankovním převodem na č. účtu 1302297369/0800. Termín platby je od 15. - 20. dne v měsíci na měsíc následující. Čipovou kartu na odběr (výdej) obědů lze zakoupit v kanceláři vedoucí školní jídelny od 7.15 - 10.15 hodin.

 

Ceny stravného:

MŠ:

Přesnídávka      Oběd   Svačina     Pitný režim     Celkem

děti do 6-ti let:           7,-               18,-         6,-                 5,-               36,-

děti nad 6 let:            9,-               19,-         7,-                 5,-               40,-

 

ZŠ:

Oběd

7 – 10 let                                                     22,-

11 – 14 let                                                   24,-

děti nad 15 let                                             25,-

dospělí                                                        25,-

 

 

 

V Horním Maršově, 6. 1. 2014                                                        Mgr. Eva Hloušková

ředitelka školy

 

 

rodice_vitani_logo

Proškoly.cz

proskoly

Odhlašování obědů

 prihlaseni

Jídelní lístek

 

Změna rozvrhu

stopwatch

EU projekt

plakat_EU

Počítačové kurzy

 20080117_25

Pronájem učeben

 ucebny-_036

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75