Základní škola Horní Maršov

Putování prostorem a časem  a realizace průřezového tématu Environmentální výchova v praxi

 Projektprobíhalt v letech 2009 - 2012 v několika etapách. V průběhu projektu se uskutečnilo 5 seminářů pro pedagogy. První seminář se byl věnovánt samotné realizaci projektu, další čtyři bylyzaměřené na témata související s krajinou a jejím vývojem (např. osídlení, doprava, těžba dřeva, nerostných surovin, vodní a větrná eroze, povodně apod…).

Pro žáky bylypřipravené i výukové programy zaměřené na problematiku vývoje krajiny. Současně bylk dispozici e-learningový kurz, kde žáci získali další historické, zeměpisné a společenské poznatky.

 Stěžejní etapou projektu byly terénní práce žáků i pedagogů. Žáci pod vedením pedagogů vyhledávali  informace a materiály o lokalitách, ve kterých se školy nacházejí. K tomuto účelu vyhledávaly písemné, obrazové, popř. audio materiály a vytvářely k nim informační a vzdělávací materiál. Ze zpracovaných materiálů bylasestavena publikace a prezentační panely pro putovní výstavu. Výstupy z realizace projektu na jednotlivých školách bylyshrnuty v metodické příručce pro pedagogy, která jek dispozici v elektronické podobě dalším školám a institucím ve Středočeském kraji, které se podobnou tématikou zabývají nebo o ni chtějí výuku rozšířit. V průběhu projektu proběhly i 3 výměnná setkání zapojených škol, jejichž cílem byla motivace pro projektové aktivity a prezentace výsledků práce účastníků projektu.

 Školy přihlášené do projektu získaly:

  • komplexní poradenský a informační servis v oblasti vývoje krajiny
  • odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv ve školách
  • semináře pro pedagogické pracovníky vedené externími lektory
  • metodický manuál pro pedagogy zaměřený na dokumentaci environmentálního a společenského rozvoje oblastí
  • výukové programy pro žáky zaměřené na problematiku vývoje krajiny
  • internetové lekce pro žáky, ve kterých získají dovednosti pro realizaci projektu, potřebnou techniku: notebook, digitální fotoaparát, scanner, diktafon
  • navázání kontaktů a propojení zkušeností s dalšími školami
  • propagační materiály a předměty (trička)
  • prezentace výsledků práce žáků na veřejnosti – výstavy, publikace

Projekt připravilo občanské sdružení Ekodomov spolu s partnerskou organizací Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory z Horního Maršova. Do projektu bylo zapojeno 12 škol z Kutnohorska a blízkého okolí a 4 školy z partnerského regionu Krkonoš a Podkrkonoší.

Projekt byl díky podpoře Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR pro všechny zapojené školy ZDARMA.

Fotogalerie         

opvk_hor_rozsireny_logolink_rgb_cz