Základní škola Horní Maršov

20171018_131616 Keramický kroužek

Keramický kroužek má na naší škole dlouhou tradici. Byl nabízen žákům od 1. do 9. ročníku od chvíle, kdy naše škola zakoupila elektrickou vypalovací pec (prosinec 1996). V roce 2001 byla pro účely kroužku upravena půdní místnost, která se postupně vylepšovala a dovybavovala (např. tapety a nová podlahová krytina), dále byl zakoupen i hrnčířský kruh. Materiálové vybavení (tj. keramická hlína, engoby, glazury, štětce, válečky, špachtle apod.) se nakupují z příspěvků žáků, proto si žáci všechny své výrobky odnášejí domů nebo je prodávají na našem každoročním hornomaršovském jarmarku.


Cílem našeho projektu bylo vybavení keramické dílny zejména potřebným materiálem, jako je keramická hlína, keramické nářadí, engoby, glazury, sádrové formy a podobně, což se nám díky podpoře Královéhradeckého kraje a Obce Horní Maršov podařilo až nad očekávání dobře. Materiál a veškeré keramické potřeby budeme využívat i nadále, tedy po skončení projektu. V budoucnu určitě vytvoříme prostor pro prezentaci výrobků z našeho kroužku, aby i rodiče a návštěvníci mohli zhlédnout práce našich žáků i mimo pravidelně pořádané akce.

 

Dalším výstupem se stane fotokniha obsahující fotografie výrobků, které žáci v rámci keramického kroužku vyrobili, s popisem použité techniky. Rádi bychom zavedli tradici vytváření takovéto knihy z každého školního roku.

Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit, a paní učitelce Petře Libřické, bez které by keramický kroužek vůbec nefungoval.

 

kraj

 

Podpořeno Královéhradeckým krajem

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75