Základní škola Horní Maršov

Mladí technici v maršovské škole

V letošním roce se nám podařilo opět uspět v dalším dotačním programu Královéhradeckého kraje, a to Polytechnická výchova a vzdělávání.

Cílem našeho projektu bylo dovybavit školní dílnu stavebnicemi Merkur, které podle našeho názoru lze využít ve vícero vyučovacích předmětech, ať už by se jednalo o pracovní činnosti na 1. i 2. stupni (oddíl Konstrukční činnosti), přírodověda na 1. stupni, nebo fyzika na 2. stupni. Chtěli jsme v žácích probudit zájem o manuální činnost, naučit je sestavovat modely, které by poté měly praktické využití ve výuce. Důležité pro žáky je, že nejenže si sestaví nějakou stavebnici, ale získané teoretické znalosti z výuky uvidí v praxi. Navíc stavebnice tohoto typu jsou využitelné opakované, takže na jejich konstrukci se mohou vystřídat žáci i v dalších ročnících či v dalších školních rocích.

 

Díky získaným finančním prostředkům jsme zakoupili stavebnice Merkur, a to zejména Maxi Rypadlo a stavebnice Merkur elektřina, magnetismus, Merkur elektronic a další.

Zatím se s jejich sestavováním potýkají v rámci pracovních činností a fyziky žáci 2. stupně, ale chtěli bychom je později využít i pro žáky 3. – 5. třídy. Pro některé je sestavování velký zážitek, neboť klíče, matice a šroubky drží v ruce poprvé. Pevně doufám, že alespoň někteří naleznou v Merkuru zalíbení a jejich budoucí profesní život bude směřovat k technice.

Je pro nás důležité podporovat v dětech manuální zručnosti a usnadnit jejich případné uplatnění v učebních oborech. Absolventi základní školy by ji měli opouštět s určitými manuálními dovednostmi, které jim umožní budoucí uplatnění na trhu práce. Jedná se zejména o ty žáky, u kterých se během školní docházky neprojevily studijní předpoklady a kteří by po odchodu ze základní školy měli směřovat spíše na učební obory než na střední školy s maturitou.
Dalším výstupem bude vytvoření příručky obsahující návody na sestavení a jejich možné využití ve vyučovaných předmětech včetně doporučení k jednotlivým kapitolám ze ŠVP a teoretické části. Na  této příručce se budou podílet a soustavně ji doplňovat vyučující pracovních činnosti a fyziky a zároveň bude k dispozici ostatním vyučujícím pro další školní roky.

Závěrem bych chtěla poděkovat za finanční pomoc Obci Horní Maršov a Královéhradeckému kraji, bez jejichž příspěvků by se nám toto nepovedlo uskutečnit.

                                             Mgr. Eva Hloušková

 kraj

Podpořeno Královéhradeckým krajem

 

 

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75