Základní škola Horní Maršov

Mateřská škola v Horním Maršově je v krásné vile, postavené v roce 1920. Původní majitel byl místní lékař, který zde působil až do konce II. světové války. Po roce 1948 byla budova upravena pro potřebu mateřské školy. V této podobě fungovala jako dvoutřídní mateřská škola až do roku 1988.

V říjnu roku 1988 byla mateřská škola přestěhována do nového moderního komplexu budov, který byl za tímto účelem postaven v obci mezi jeslemi a Texlenem. Námi opuštěná vila byla upravena na vyučující prostory pro dětský výchovný ústav.Po revoluci v roce 1989 byl v obci zastaven provoz v Texlenu a ostatních továrnách, které byly zdrojem pracovních příležitostí pro občany Horního Maršová a okolí. Byly zrušeny závodní jesle Texlenu.

Postupně se nová mateřská škola stávala se svojí kapacitou pro 60 dětí velmi nákladnou pro obec a pro náš provoz nadbytečně velikou. Vilu nám zrekonstruovali a my jsme se s velkou radostí k 1. září 1993 vrátili zpátky.

Nyní mateřská škola funguje jako jednotřídní s počtem dětí 24 / usnesením rady č. 02/2005 výjimku rozšíření o 4 děti, na 28.

Naše mateřská škola stojí v obci, uprostřed nádherné přírody, na kterou se ve svém ŠVP zaměřujeme. Prostory pro děti jsou ve dvou patrech budovy. Ve sklepě a v podkroví jsou provozní prostory.

Dvě pedagogické pracovnice se dětem věnují v průběhu celého pobytu. Provozní zaměstnankyně máme dvě (obě na zkrácený úvazek), kuchařku a uklizečku, která zároveň i pere.

Přijímáme děti od dvou do šesti let.Herna, sociální zařízení je v prvním patře.Šatna, kuchyň s jídelnou, lehárna se stálými lůžky a herna pro odpolední hru dětí je v přízemí. Na budovu navazuje nově zrekonstruovaná zahrada, s kopečkem, pískovištěm a herními prvky. Celý objekt včetně zahrady je oplocen.

Pracujeme podle školního rámcového programu.Nabízíme standartní a nadstandartní péči o všechny děti (plavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel v Trutnově a v Janských Lázních, akce pro rodiče s dětmi, kulturní programy pro občany obce). Ve vzdělání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností a dovedností.Personál školy je laskavý a vytváří tak podnětné prostředí, aby bylo milým a dětmi oblíbeným, cítily se zde šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, informujeme je prostřednictvím nástěnek u vstupu do MŠ a v šatně. Snažíme se s nimi ihned řešit každý vzniklý problém či nedorozumění. Jejich dotazy zodpovídáme průběžně. Rodiče mají možnost vstupu do třídy, herny. Mohou se zapojovat do našich různých akcí a činností. Máme zájem o jejich podněty i připomínky. Adaptaci dětí přizpůsobujeme jejich potřebám a individualitě.

Tradicí je spolupráce se ZŠ (společné akce), s ekologickou skupinou SEVER  (přírodovědné akce, besedy, Mikuláš...), s místním obecním úřadem  (vítání občánků, akce pro důchodce), spolupráce s lékaři v obci  (preventivní prohlídky, besedy).

Naše škola je zapojena do dlouhodobého státního programu EVVO, projektu sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou „ MRKVIČKA“.V této oblasti úzce spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER.

Protože jsme horskou školou, začali jsme spolupracovat s Lyžařskou školou.

 

 

 

 

rodice_vitani_logo

Proškoly.cz

proskoly

Odhlašování obědů

 prihlaseni

Jídelní lístek

 

Změna rozvrhu

stopwatch

EU projekt

plakat_EU

Počítačové kurzy

 20080117_25

Pronájem učeben

 ucebny-_036