Základní škola Horní Maršov

Nabídka ZŠ pro tento školní rok, počet žáků

V tomto roce dochází do základní školy 85 dětí, z toho jsme 1. září přivítali 11 nových prvňáčků. Vyučuje se celkem v sedmi třídách, protože z důvodu malého počtu žáků jsou tentokráte spojeny 2. a 5. třída a 3. a 4. třída . Náš učitelský sbor se rozšířil pouze o asistentku pedagoga.

 Žákům naší školy nabízíme:

  • výuku v nové, moderní budově s kvalitně vybavenými učebnami, zejména interaktivní tabule, interaktivní učebnice, dataprojektory aj.
  • nadstandardně vybavenou učebnu výpočetní techniky s neomezeným přístupem k internetu a širokou nabídkou výukových programů,
  • využití sportovního areálu i mimo výuku,
  • pestrou nabídku mimoškolní zájmové činnosti (vybavená keramická dílna s pecí, kroužek železničních modelářů, hra na flétnu, střelecký kroužek,  počítačové kroužky, mineralogický kroužek, fotografický kroužek, dramatický, kroužek angličtiny …).
  • byli jsme zapojeni v projektu Putování prostorem a časem, který je pokračováním již skončeného projektu Krkonoše vnitřní a vnější.

V naší škole je věnována mimořádná péče dětem s vývojovými poruchami učení, nabízíme i nepovinný předmět Speciálně pedagogická péče.

 Začátek vyučování je upraven tak, aby navazoval na příjezd autobusů hromadné dopravy.

 

rodice_vitani_logo

Proškoly.cz

proskoly

Odhlašování obědů

 prihlaseni

Jídelní lístek

 

Změna rozvrhu

stopwatch

EU projekt

plakat_EU

Počítačové kurzy

 20080117_25

Pronájem učeben

 ucebny-_036