Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 2/09

Datum konání: 12. 10. 2009

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0109 ze dne 14. 9. 2009

2) Schválení závazných učebních dokumentů (výroční zpráva)

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, Z. Hrnčířová, J. Kulich, L. Licek, K. Klimešová, T. Ledvinka,                          

               D. Nováková, P. Mrázek – starosta obce (jako host)

Omluveni: P. Seidelová

Nepřítomen: F. Kraus

 

ad1)Rada školy schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) K projednání výroční zprávy byl přizván ředitel školy, který zodpověděl dotazy p. Klimešové a p. Kulicha. Rada školy následně schválila výroční zprávu.

ad3) Zpráva o hospodaření za rok 2008 bude předložena na příštím zasedání, stejně jako návrh rozpočtu.

Paní Nováková vznesla dotaz ohledně přestěhování mateřské školy do budovy u školy. Starosta vysvětlil postup (projekt -) získání financí -) realizace).

Další dotazy se týkaly autoevaluace školy, školní jídelny a využití interaktivních tabulí.

 

 

        

V Horním Maršově dne 16. 10. 2009

předseda školské rady
Eva Hloušková

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75