Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 1/09

Datum konání: 14. 9. 2009

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0508 ze dne 18. 11. 2008

2) Projednání školního řádu, případné jeho schválení

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, Z. Hrnčířová, P. Seidelová, K. Klimešová, T. Ledvinka,                                              

               D. Nováková

Omluveni: J. Kulich, L. Licek

Nepřítomen: F. Kraus

 

ad1) Rada školy schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Rada školy schválila školní řád.

ad3) E. Hloušková informovala radu o nutnosti doplňujících voleb do Školské rady vzhledem k opakované a neomluvené neúčasti p. Krause.

 

V Horním Maršově dne 14. 9. 2009

předseda školské rady
Eva Hloušková