Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 5/08

Datum konání: 18. 11. 2008

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0308 ze dne 15. 10. 2008

2) Schválení závazných učebních dokumentů (výroční zpráva, školní řád)

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, Z. Hrnčířová, J. Kulich, P. Seidelová, K. Klimešová, T. Ledvinka, L. Licek, D. Nováková

Nepřítomen: F. Kraus

 

ad1) Rada školy schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Rada školy schválila školní řád doplněný o připomínky z minulého zasedání.

       Rada školy schválila výroční zprávu doplněnou o připomínky z minulého zasedání.

ad)3 Rada vzala na vědomí připomínku o nutnosti doplnit hodinovou dotaci druhého cizího jazyka v ŠVP, tak aby odpovídala RVP.

Rada byla informována o přípravě dne otevřených dveří, o zájmových útvarech ve škole atd.

 

V Horním Maršově dne 18. 11. 2008

předseda školské rady
Eva Hloušková