Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 4/08

Datum konání: 15. 10. 2008

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 03/08 ze dne 31. 3. 2008

2) Projednání závazných učebních dokumentů (výroční zpráva, školní řád), případné jejich schválení

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, Z. Hrnčířová, J. Kulich, P. Seidelová, K. Klimešová, P.Mrázek, starosta obce, jako host

Omluven: T. Ledvinka, L. Licek, D. Nováková

Nepřítomen: P.Červinka, F. Kraus

ad1) Rada školy schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Rada školy vzala na vědomí připomínky některých členů týkajících se školního řadu (doplnit informace o tom, že o volných hodinách za žáky ve vestibulu a v areálu školy nezodpovídá škola) a doporučila jejich zapracování do školního řádu.

Rada školy doporučila řediteli školy doplnit výroční zprávu v těchto bodech:   

a) vzdělání u některých pedagogů (p. Kopecká, p Krtička, p. Bönsch)     

b) zdůraznit informaci, že na škole probíhá výuka pro mimořádně nadané děti jako jedna z prvních v našem okrese

ad)3 Rada byla informována, že práce na ŠVP budou stále pokračovat, neboť bude potřeba upravovat jeho obsah během následujících let.

Rada byla informována o přípravě dne otevřených dveří, o připravovaných akcích školy atd.

Do Rady byl přizván p. ředitel, který zodpověděl dotazy členů.

 V Horním Maršově dne 22. 10. 2008
                                                           předseda školské rady
                                                                      Eva Hloušková