Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 3/11

Datum konání: 24. 10. 2011

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0211 ze dne 15. 9. 2011

2) Schválení výroční zprávy za školní rok 2010/11

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, M. Kučerová, P. Seidelová, H. Puričová, R. Hofer

Omluveni: Ing. P. Mrázek

ad1) Školská rada schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2010/11.

ad3) Rada byla seznámena s nabídkou kroužků na letošní školní rok a s programem na vánoční besídku.

      

V Horním Maršově dne 24. 10. 2011
                                                                           Eva Hloušková
                                                                     předseda školské rady

 

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75