Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 2/11

Datum konání: 15. 9. 2011

Program:

1) Schválení zápisu ze zasedání 0111 ze dne 13. 4. 2011

2) Schválení školního řadu

5) Různé

Přítomni: E. Hloušková, M. Kučerová, P. Seidelová, H. Puričová, R. Hofer

Omluveni: Ing. P. Mrázek

ad1) Školská rada schválila zápis z minulého zasedání.

ad2) Školská rada schválila školní řád v předloženém znění.

ad3) Rada byla seznámena s akcemi, které proběhly v minulém školním roce, s přesunem MŠ do budovy školy a se změnami s tím souvisejícími. Členové rady si prohlédli prostory MŠ.

      

V Horním Maršově dne 15. 9. 2011
                                                                                                                                                                        Eva Hloušková

                                                                                                                                                                   předseda školské rady

 

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75