Základní škola Horní Maršov

Školská rada
Základní škola a Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov
542 26 Horní Maršov 89

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY ŠKOLY Č. 1/11

Datum konání: 13. 4. 2011

Program:

1) Volba předsedy a místopředsedy

2) Hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2010

3) Různé

Přítomni: E. Hloušková, M. Kučerová, P. Seidelová, H. Puričová, Ing. P. Mrázek, R. Hofer, Mgr. M. Tuček, ředitel školy, K. Homolková, hospodářka školy, jako hosté

ad1)  Ředitel školy vedl první zasedání školské rady do volby předsedy. Konstatoval, že rada je usnášeníschopná, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů. Členové rady se shodli na tom, že volba předsedy a místopředsedy bude veřejná. Jako první byla na funkci předsedy navržena E. Hloušková a většinou hlasů zvolena. Na funkci místopředsedy byla navržena M. Kučerová a jako protinávrh Ing. P. Mrázek. Většinou hlasů byl jako místopředseda zvolen Ing. P. Mrázek.

ad2)  Rada byla seznámena s hospodařením za rok 2010 a neměla k němu připomínek. Dotazy zodpověděla p. Homolková.

ad3)  Starosta obce Ing. P. Mrázek seznámil členy s reálnou možností přestěhovat Mš do budovy základní školy – přízemí. Jedná se o nejméně nákladnou možnost rozšíření kapacity MŠ. Ke konečnému rozhodnutí dojde na pracovním zasedání zastupitelstva obce.

Předsedkyně rady rozešle všem členům jednací řád a výňatek ze školského zákona týkající se školské rady.

 

V Horním Maršově dne 18. 4. 2011

                                                                    předseda školské rady
                                                                        Eva Hloušková

 

Nejčtenější články

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\wwwroot\zshornimarsov_cz\www\modules\mod_mostread\helper.php on line 75