Základní škola Horní Maršov

Zápis o volbách do Školské rady ZŠ Horní Maršov

Volby do školské rady proběhly ve dnech 31. 1. 2011 – 16. 2. 2011 v budově ZŠ Horní Maršov a v budově MŠ Horní Maršov.

Přípravný výbor:   Mgr. Eva Hloušková

                                           Mgr. Zdeňka Hrnčířová

                                           Věra Krausová

Počet voličů :   33 z 89 oprávněných

Počet hlasů:     p. Puričová - 21 hlasů

                        p. Seidelová – 25 hlasů

Výsledek:

nadpoloviční většinu všech přítomných voličů získaly obě kandidátky a byly zvoleny do Školské rady ZŠ a MŠ Horní Maršov

 

V Horním Maršově dne 21. 2. 2011

Zapsala : Eva Hloušková

Za přípravný výbor: E. Hloušková, Z. Hrnčířová